Domov arrow Odvody poistného arrow Sociálne poistenie  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Sociálne poistenie (začínajúci podnikateľ) - zmena od 1.4.2009

Čo sa týka sociálneho poistenia (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti), je potrebné nahlásiť v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne začiatok podnikania.Sociálne poistenie

Sociálne poistenie je v prvom roku podnikania len dobrovoľné, v ďalších rokoch či budete platiť alebo nie závisí od dosiahnutých príjmov. Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov povinne nemocensky poistená je samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu (minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné).

Ak vaše príjmy z podnikania v roku 2008 sú maximálne 12-násobok minimálnej mzdy platnej k 1.1.2009, tak nemusíte platiť povinné odvody na sociálne poistenie, ak príjmy presiahnu stanovenú hranicu a sú vyššie, platenie poistného je povinné, avšak až od 1.7.2009 do 30.6.2010). K 1.1.2009 je minimálna mzda 295,50 €, takže pre SZČO podnikajúcu v roku 2008 je hranicou pre povinné platenie odvodov od 1.7.2009 do 30.6.2010 suma 3 546,- € = (295,50 x 12), v prepočte na Sk je to 106 826,- Sk.

Výška poistenia v ďalších rokoch závisí od základu dane (rozdiel daňových príjmov a výdavkov) v podnikateľskej činnosti.

(Prečo sa dobrovoľne poistiť)

Sadzby, minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre odvod poistného SZČO, ktorej vznikla povinnosť platiť odvody:

Poistenie

SZČO

Zdravotné poistenie
Min.  VZ    295,50 € –   41,37 €                             14 %
Max. VZ  1 006,17 € – 140,80 €
Nemocenské poistenie
Min.  VZ    295,50 € –   13,00 €                             4,4 %
Max. VZ  1 003,09 € –   44,10 €
Starobné poistenie
Min.  VZ    295,50 € –   53,10 €                             18 %
Max. VZ  2 674,90 € – 481,40 €
Invalidné poistenie
Min. VZ    295,50 € –   17,70 €                               6 %
Max.VZ  2 674,90 € – 160,40 €
Úrazové poistenie
Neplatí
Poistenie
v nezamestnanosti
Min.  VZ    295,50 € –    5,90 €     Dobrovoľne           2 %
Max. VZ  2 674,90 € –  53,40 €
Garančné poistenie
Neplatí
Rezervný fond
solidarity
Min.  VZ    295,50 € –     5,90 €                               2 %
Max. VZ  2 674,90 € –   53,40 €
Celkom
Zdravotné poistenie           41,37 EUR
Sociálne poistenie              89,70 EUR

Poistenie v nezamestnanosti SZČO nemusí platiť, iba ak by sa rozhodla byť dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti.

Ak SZČO neplatí poistenie v nezamestnanosti počas vykonávania podnikateľskej činnosti a pri skončení tejto činnosti sa nahlási do evidencie nezamestnaných, tak nemá nárok na podporu v nezamestnanosti.

Zoznam dokladov, ktoré je podnikateľ povinný predložiť pri prihlásení do registrov poistného:

  • fotokópia dokladu, na základe ktorého vykonáva platiteľ podnikateľskú činnosť (živnostenský list, koncesnú listinu, príp. iné povolenie na vykonávanie činnosti) a súčasne k nahliadnutiu aj originál dokladu kvôli overeniu údajov,
  • vyplnené tlačivo Registračný list FO (je k dispozícii priamo v pobočkách Sociálnej poisťovne). Vymeriavací základ je mesačne najmenej vo výške minimálnej mzdy, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné,
  • kópia zápočtového listu od posledného zamestnávateľa, prípadne potvrdenie o evidencii z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • pracovná zmluva, príp. iný doklad, ak je samostatne zárobkovo činná osoba zúčastnená na poistení už z iného dôvodu (napr. súbeh pracovného pomeru a živnosti).

Sociálna poisťovňa po prihlásení pridelí platiteľovi poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie variabilný symbol a oznámi mu číslo účtu pre platbu poistného, ako aj konštantný, príp. aj špecifický symbol jednotlivých platieb.

(viac www.socpoist.sk)

 

Filter     Poradie     Zobrazovať # 
Nadpis článku Autor Zobrazení
Odvody SZČO do sociálnej poisťovne od 1.4.2009 RNDr. Marián Murín 69167
Dohoda o brigádnickej práci študentov Administrator 38190
Dohoda o vykonaní práce a pracovnej činnosti, odvody do poisťovní Administrator 195723
 
<< Začiatok < Predošlá 1 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 1 - 3 z 3
 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Jún 2024
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore