Domov arrow Odvody poistného arrow Zdravotné poistenie  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Zdravotné poistenie (začínajúci podnikateľ)

SZČO je povinná do 8 dní osobne nahlásiť začatie podnikania v najbližšej pobočke alebo expozitúre. K nahláseniu je potrebné predložiť tieto dokumenty: kópiu Živnostenského listu, koncesnej listiny, osvedčenie samostatne hospodáriaceho roľníka. Vyplniť tlačivo Oznámenie poistenca, kde uvediete číslo svojho bankového účtu a určíte si výšku preddavku poistného. Zdravotné poistenie

Výška preddavku poistného u SZČO je 14% z určeného vymeriavacieho základu (VZ). Ak SZČO začína podnikať, vymeriavací základ pre určenie výšky preddavku poistného je ňou určená suma, najmenej však 14% z minimálnej mzdy, u osôb so zdravotným postihnutím (zdravotné postihnutie o viac ako 70 %) 7% z minimálnej mzdy.

V ďalšom poistnom období (od 1. 7. do 30. 6.) sa určuje vymeriavací základ podľa výpisu z daňového priznania za rozhodujúce obdobie, ktorým je predchádzajúci kalendárny rok. kalendárny rok (min. z minimálnej mzdy).

Zdravotné poistenie pre rok 2009 od 1.7.2009:

 • minimálny VZ 295,50 EUR x poistné 14 % = 41,37 EUR

Osoba so zdrav. postihnutím s poklesom miery funkčnej spôsobilosti najmenej 50%

 • minimálny VZ 295,50 EUR x poistné 7 % = 20,68 EUR

Pozor, zmena, od 1. januára 2009 pri stanovení vymeriavacieho základu u poistencov, ktorí sú uznaní za invalidné fyzické osoby.

V súvislosti so zmenou zákona o minimálnej mzde sa s účinnosťou od 1. januára 2009 poistencom, ktorí sú uznaní za invalidné osoby neupravuje výška minimálneho vymeriavacieho základu na 50%. SZČO, ktoré sú uznané za invalidné osoby majú výšku minimálneho vymeriavacieho základu zhodnú so SZČO, ktoré nie sú uznané za invalidné fyzické osoby.  Výška minimálneho vymeriavacieho základu je od 1. januára 2009, prvýkrát za január 2009 vo výške 295,50 €.

Zdravotné poistenie pre rok 2008:

 • minimálny VZ 8 100 Sk x poistné 14 % = 1 134,- Sk
  Osoba so zdrav. postihnutím
 • minimálny VZ 4 050 Sk x poistné 7 % = 567,- Sk


Zdravotné poistenie pre rok 2007:

 • minimálny VZ 7 600 Sk x poistné 14 % = 1 064,- Sk
  Osoba so zdrav. postihnutím
 • minimálny VZ 3 800 Sk x poistné 7 % = 266,- Sk

Zdravotné poistenie pre rok 2006:

 • minimálny VZ 6 900 Sk x poistné 14 % = 966,- Sk
  Osoba so zdrav. postihnutím
 • minimálny VZ 3 450 Sk x poistné 7 % = 242,- Sk


Ak začínate podnikať popri zamestnaní (máte príjem zo závislej činnosti), z ktorého už platíte odvody na zdravotné poistenie, tak zo SZČO v prvom roku podnikania platiť nemusíte. V ďalších rokoch bude závisieť od základu dane (rozdiel daňových príjmov a výdavkov) v podnikateľskej činnosti.

Údaje, ktoré potrebujete:
Číslo bankového účtu pre platenie odvodov SZČO
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: rodné číslo

(viac na: http://www.vszp.sk/, http://www.sideria.sk/, http://www.zpdovera.sk/, http://www.szp.sk/, http://www.apollo.sk/, http://www.unionzp.sk/)


Táto kategória je momentálne prázdna

 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Júl 2024
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore