Domov arrow Účtovníctvo arrow Účtovná dokumentácia  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Účtovná dokumentácia

Činnosť každého podniku je veľmi rozmanitá. Vzniká pri nej množstvo informácií, ktoré sú buď doložené písomnými podkladmi, alebo vznikajú pri rôznych rokovaniach. Nie všetky informácie o hospodárskych procesoch a javoch vstupujú do účtovníctva.  Tie, ktoré sú predmetom zápisu v účtovníctve, sa nazývajú účtovné prípady.

V účtovníctve platí zásada dokladovosti.

Zásada dokladovosti v účtovníctve

Druhy účtovných dokladov

vonkajšie – externé (vznikajú pri styku podniku s vonkajším okolím)

    • vydané (faktúra vystavená odberateľovi)
    • prijaté (faktúra prijatá od dodávateľa)

vnútorné – interné (vyplývajú z vnútornej činnosti podniku)

 • jestvujú ako predtlačené (pokladničné doklady, príjemka, výdajka)
 • nejestvujú ako predtlačené, tzv.všeobecné (doklad na zúčtovanie odpisov)

Jednotlivé účtovné doklady slúžia na zaúčtovanie jedného účtovného prípadu, napr. faktúra od dodávateľa, príjmový pokladničný doklad, výdavkový pokladničný doklad.

Zberné účtovné doklady (označujú sa tiež ako súhrnné) vznikajú zhrnutím viacerých dokladov rovnakého typu do jedného zberného účtovného dokladu. Spájajú rovnaké hospodárske operácie tak, aby sa mohli zaúčtovať jedným účtovným zápisom, napr. spotreba pohonných hmôt za celý mesiac, výdaj materiálu zo skladu. Zberný účtovný doklad sa môže vystavovať za každý deň alebo za dlhšie obdobie, najviac za jeden kalendárny mesiac

Účtovné doklady musia byť vyhotovené včas a presne (správne). Každý účtovný doklad sa musí v podniku spracovať. Spracovanie účtovných dokladov obsahuje tieto skutočnosti:

  • preskúmanie dokladov,
  • očíslovanie dokladov,
  • zaúčtovanie   (v podvoj. účt. aj zapísanie účtovacieho predpisu)
  • archivovanie

Preskúmanie účtovných dokladov

 • vecná správnosť  -  zisťuje sa súlad obsahu účtovného dokladu so skutočnosťou, správnosť uvedeného množstva a ceny, dodržanie zmluvných podmienok. Preskúmava sa aj číselná správnosť – súčty, násobenie. Za vecnú správnosť je zodpovedný ten pracovník, ktorý operáciu nariadil.
 • formálna správnosť  -  zisťovanie toho, či účtovné doklady obsahujú všetky zákonom predpísané náležitosti, formálnu správnosť preskúmavajú pracovníci učtárne.

Očíslovanie účtovných dokladov

Každá skupina účtovných dokladov sa 1. januára musí začať číslovať od jednotky. Poradie číslovania nesmie byť porušené. Napr. príjmové pokladničné doklady, výdavkové pokladničné doklady, prijaté faktúry, výpisy z bankových účtov, atď.

Archivovanie účtovných dokladov sa realizuje v súlade s registratúrnym poriadkom.


Obeh účtovných dokladov

Obeh účtovných dokladov


Táto kategória je momentálne prázdna

 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Júl 2024
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore