Domov arrow Účtovníctvo arrow Účtovné doklady  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Účtovné doklady

Podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať

a)  označenie účtovného dokladu,
b)  obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
c)  peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
d)  dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e)  dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
f)   podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
g)  označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Pod podpisovým záznamom sa rozumie účtovný záznam, ktorého obsahom je vlastnoručný podpis alebo obdobný preukázateľný účtovný záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v technickej podobe (napr. v elektronickej forme).

Účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu.

Existuje množstvo účtovných dokladov, najčastejšie sa vyskytujúcimi účtovnými dokladmi sú napr.

využité všetky možnosti na podnikanie.

  • FAKTÚRA
  • VÝPIS z BANKOVÉHO ÚČTU
  • PRÍJMOVÝ POKLADNIČNÝ DOKLAD
  • VÝDAVKOVÝ POKLADNIČNÝ DOKLAD
  • DOKLAD Z ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE
  • PRÍJEMKA
  • VÝDAJKA
  • INTERNÝ DOKLAD na zúčtovanie pohonných hmôt
  • ODPISOVÝ PLÁN

Interné účtovné doklady si vyhotoví účtovná jednotka podľa svojich podmienok, nie je presne stanovený formulár, musia však byť v účtovnom doklade všetky náležitosti podľa zákona o účtovníctve.


Táto kategória je momentálne prázdna

 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Jún 2024
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore