Domov arrow Základné informácie arrow Mzdy  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Mzdy

Mzda je podľa § 118 ods. 2 Zákonníka práce plnenie peňažnej alebo plnenie nepeňažnej povahy (naturálna mzda), ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancom za prácu. Takto definovaná mzda sa v podnikateľskej praxi nazýva hrubá mzda.

Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu.

Minimálna mzda je najnižšia výška peňažnej odmeny, na ktorú má zamestnanec nárok, a to v závislosti od jeho pracovného zaradenia a stupňa náročnosti vykonanej práce. Výška minimálnej mzdy je určená štátom podľa zákona č. 90/1996 Z. Z. O minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Je uverejnená v nariadení vlády a mení sa vždy k 1. októbru. V zmysle nariadenia vlády č. 540/2006 Z. z. od 1.10.2006 je minimálna mzda pre zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou 7 600 Sk a hodinová mzda je 43,70 Sk.

Za mzdu sa nepovažujú (podľa § 118 ods. 2 ZP):

- náhrady mzdy za dovolenku,
- náhrady mzdy za sviatok a pri čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok,
- náhrady mzdy pri prekážkach v práci z dôvodu všeobecného záujmu,
- náhrady mzdy pri dôležitých osobných prekážkach,
- náhrady mzdy pri prekážkach na strane zamestnávateľa,
- náhrady mzdy pri nepriaznivých poveternostných vplyvoch,
- odstupné a odchodné,
- cestovné náhrady,
- náhrady za pracovnú pohotovosť,
- výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií,
- príspevky zo sociálneho fondu,
- plnenia poskytované zamestnancom zo zisku alebo z fondov z neho vytvorených,
- príspevky na závodné stravovanie,
- dávky nemocenského poistenia,
- náhrady škody spôsobené zamestnancovi.

Mzda z hľadiska daňového:

Mzdy vyplatené zamestnancom možno uznať za daňové výdavky, ak sú splnené podmienky:

● výdavok súvisí so zdaniteľným príjmom,
● výdavok je preukázateľne vynaložený,
● výdavok je zaúčtovaný v účtovníctve podnikateľa,
● pri započítaní výšky daňového výdavku je nutné dodržiavať stanovené limity.

Mzda je z hľadiska zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. Z. príjmom zo závislej činnosti.

Mzdový list podľa § 39 ods. 2 zákona o dani z príjmov má obsahovať: odkaz na mzdový list.

Výpočet mzdy zamestnanca

P. Oľga Malíková pracuje vo firme ako účtovníčka. V mesiaci odpracovala 21 dní, 2 dni boli štátne sviatky. Má mesačnú mzdu 10 500 Sk. Za štátne sviatky má náhradu mzdy vo výške 300 Sk/deň. Preddavok na mzdu nemala.

Základná mzda = 10 500 : 21 x 19 = 9 500,-
Náhrada mzdy za sviatok = 2 dni x 300,- = 600,-
Hrubá mzda = 9 500 + 600 = 10 100,-

Zložka mzdyVZ v Sk Mzda zamestnancaOdvody zamestnávateľa % SkOdvody spolu
Tarifná mzda 9 500,-
Náhrada mzdy 600,-
Hrubá mzda 10 100,-
Zdravotné poistenie 4 %10 100,-404,-101 010,-1 405,-
Nemocenské poist. 1,4 %10 100,-112,-1,4142,-254,-
Starobné poistenie 4 %10 100,-404,-141 414,-1 818,-
Invalidné poistenie 3 %10 100,-303,-3303,-606,-
Poist. v nezamest. 1 %10 100,-101,-1101,-202,-
Úrazové poistenie 10 100,-zamestnanec neplatí0,881,-81,-
Garančné poist. 10 100,-zamestnanec neplatí0,2526,-26,-
Prísp. do RF10 100,-zamestnanec neplatí4,75480,-480,-
Spolu poistné 1 324,-
zamestnanec
3 557,-
zamestnávateľ
4 881,-
spolu
Nezdaniteľná časť 7 968,-
Základ dane 808,-
Daň 153,-
Vyúčtovanie (k výplate, čistá mzda) 8 623,-

Výpočet preddavku na daň:

Hrubá mzda 10 100,-
Nezdaniteľná časť - 7 968,- (95 616 : 12 mes.)
Odvody do zdrav. a soc. poisťovní - 1 324,-
Základ dane (zdaniteľná mzda) 808,-
Daň 19 % 153,- (808 x 19 % zaokr. nadol)

Výpočet čistej mzdy:

Hrubá mzda 10 100,-
Odvody poistného zamestnanca - 1 324,-
Daň - 153,-
Čistá mzda 8 623,-


Táto kategória je momentálne prázdna

 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Jún 2024
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore