Domov arrow Základné informácie arrow Automobil v podnikaní  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Automobil v podnikaní

Automobil je neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej činnosti. Uplatňovanie daňových výdavkov súvisiacich s používaním automobilu v podnikaní závisí od skutočnosti, či automobil je súčasťou obchodného majetku (§ 6 Obchodného zákonníka) podnikateľa, alebo nie je.

Ak daňovník chce uplatniť daňové výdavky súvisiace s používaním automobilu, je potrebné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a  zaplatiť daň z  motorových vozidiel.

Automobil

Daňové výdavky

Automobil zahrnutý
 v obchodnom   majetku

-    odpisy motorového vozidla
-    daň z motorových vozidiel
-    výdavky na spotrebované pohonné látky
-    poistné na havarijné poistenie resp. zákonné poistenie
-    opravy a údržba
-    technické zhodnotenie
-    ďalšie prevádzkové výdavky súvisiace s použitím motorového vozidla (diaľničné poplatky, parkovné a pod.)

Automobil nezahrnutý v obchodnom majetku (súkromný automobil)

-    daň z motorových vozidiel
-    náhrady za spotrebované pohonné látky a základná náhrada za každý jeden km jazdy podľa § 7 zákona o cestovných náhradách
-    ďalšie výdavky súvisiace  s použitím motorového vozidla na pracovnú cestu (diaľničné poplatky, parkovné a pod.)

Automobil obstarávaný finančným lízingom

-    odpisy z hodnoty istiny v súlade so zákonom o dani z príjmov uplatňované rovnomerne počas celej doby trvania lízingu (súčasťou je aj spracovateľský poplatok)
-    finančný výnos v súlade so splátkovým kalendárom
-    poistné na havarijné poistenie, resp. zákonné poistenie
-    výdavky na spotrebované pohonné látky
-    opravy a údržba
-    technické zhodnotenie so súhlasom lízingovej spoločnosti
-    daň z motorových vozidiel
-    ďalšie prevádzkové výdavky súvisiace s použitím motorového vozidla (diaľničné poplatky, parkovné a pod.)

Automobil prenajatý alebo vypožičaný

-    nájomné
-    výdavky na spotrebované pohonné látky
-    opravy a údržba, ak je to v nájomnej zmluve dohodnuté
-    technické zhodnotenie prenajatého majetku, ak je to dohodnuté
-    ďalšie prevádzkové výdavky súvisiace s použitím motorového vozidla na pracovnú cestu (diaľničné poplatky, parkovné a pod.)
-    daň z motorových vozidiel, ak je platená nájomcom, resp. vypožičiavateľom, ktorý automobil používa na podnikanie

Ak by automobil zahrnutý v obchodnom majetku alebo obstarávaný finančným lízingom bol používaný súčasne aj na súkromné účely, nie je možné uvedené výdavky zahrnúť medzi daňové výdavky v plnej výške, ale iba vo výške prislúchajúcej "pracovným cestám" (príslušný pomer uplatnenia, resp. neuplatnenia výdavkov sa určí na základe evidencie jázd príslušného motorového vozidla).


Táto kategória je momentálne prázdna

 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Október 2023
P U S Š P S N
2526272829301
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore