Domov arrow Základné informácie arrow Stravovanie  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Výdavky na stravovanie (stravné) podnikateľa

Podnikateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba si v súlade s § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môže pri pracovnej ceste do daňových výdavkov uplatniť nasledovné výdavky:

- výdavky na stravovanie (stravné)
- výdavky na ubytovanie,
- výdavky na cestovné dopravnými prostriedkami,
- nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v danom mieste,
- tzv. vreckové - pri činnosti vykonávanej v zahraničí sumu do výšky 40 % nároku na stravné podľa zákona o cestovných náhradách,
- výdavky vo výške náhrady za spotrebované pohonné látky a základnú náhradu za každý 1 km jazdy, ak na cestovanie bolo použité vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku.

Všetky uvedené výdavky je možné zahrnúť do daňových výdavkov najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Podnikateľ vyhotoví z vykonanej pracovnej cesty cestovný príkaz alebo iný podobný doklad, ktorý bude dokladom pre vyúčtovanie pracovnej cesty a zaúčtovanie do účtovníctva.

V cestovnom príkaze sa uvedie:

- čas, miesto a účel konania pracovnej cesty,
- všetky preukázateľné výdavky, ktoré mu na pracovnej ceste vznikli,
- nárok na stravné, prípadne vreckové vyjadrené v cudzej mene aj v slovenskej mene (prepočítané kurzom NBS platným ku dňu vyúčtovania pracovnej cesty).

Nárok na vreckové má podnikateľ za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty, a to bez ohľadu na to, či mu pri pracovnej ceste vzniknú potrebné vedľajšie výdavky alebo nie. Vreckové je paušálna náhrada, ktorá sa nevyúčtováva a ani sa nezdôvodňuje jej použitie. Výpočet vreckového sa viaže na výšku stravného v závislosti od dĺžky trvania zahraničnej pracovnej cesty, t. j. od výšky stravného podľa časového pásma.

Dôležité predpisy, ktoré upravujú výdavky spojené s pracovnými cestami pre zamestnancov aj pre podnikateľa – fyzickej osoby:

1. Opatrenie MPSVR SR č. 615/2005 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného pri tuzemských pracovných cestách.

Dĺžka trvania pracovnej cesty v hodinách

5 – 12 12 – 18 18 – 24

89 Sk 135 Sk 208 Sk Účinnosť od 1.1.2006

2. Opatrenie MF SR č. 641/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú na rok 2007 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Napr.:

Česko CZK česká koruna 600
Francúzsko EUR euro 45
Maďarsko EUR euro 36
Nemecko EUR euro 45
Poľsko EUR euro 36
Rakúsko EUR euro 45
Spojené kráľovstvo GBP anglická libra 35
Spojené štáty USD americký dolár 60
Ukrajina USD americký dolár 48

Ak zahraničná pracovná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni:

a) do 6 hodín vrátane, patri zamestnancovi stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného,
b) nad 6 hodín až 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného,
c) nad 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume základnej sadzby stravného.

3. Opatrenie MPSVR SR č. 260/2004 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Sadzba základnej náhrady:

- pre jednostopové vozidlá 1,70 Sk
- pre osobné cestné vozidlá 6,20 Sk Účinnosť od 1.5.2004


Táto kategória je momentálne prázdna

 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Október 2023
P U S Š P S N
2526272829301
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore