Domov arrow Účtovníctvo arrow Jednoduché účtovníctvo arrow Inventárna kniha DHM a DNM (inventárne karty)  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Inventárna kniha DHM a DNM (inventárne karty) E-mail

Záznam v inventárnej knihe (na inventárnej karte) má stanovený povinný obsah. Z neho vyplýva, že evidencia dlhodobého majetku v jednoduchom účtovníctve je daňovo orientovaná.

V inventárnej knihe sa povinne uvádza

 

 • názov, popis alebo číselné označenie DHM a DNM
 • ocenenie dlhodobého majetku
 • dátum obstarania
 • zvolený spôsob odpisovania
 • odpisová skupina
 • ročná odpisová sadzba o dani z príjmov
 • sumy daňových odpisov za zdaňovacie obdobie
 • zostatková cena (obstarávacia cena - odpisy)
 • dátum a spôsob vyradenia

Oceňovanie dlhodobého majetku

Dlhodobý majetok sa v súlade so zákonom o účtovníctve oceňuje

 • obstarávacou  cenou (OC)
 • reprodukčnou obstarávacou cenou (ROC)
 • vlastnými nákladmi (VN)

Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa dlhodobý majetok obstaral, vrátane nákladov spojených s jeho obstaraním, ako napr. prepravné, montáž, clo a pod. Obstarávacou cenou sa oceňuje nakúpený dlhodobý majetok.

Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. Reprodukčnou obstarávacou cenou sa oceňuje napr.:

 • darovaný majetok,
 • DNM vytvorený vlastnou činnosťou, ak je ROC nižšia ako vlastné náklady, za ktoré sa vytvoril,
 • DNM a DHM, ktorý sa zistil ako prebytok pri inventarizácii a pod.

Vlastnými nákladmi sú všetky priame a nepriame náklady bezprostredne súvisiace s vytvorením dlhodobého majetku vlastnou činnosťou (vo vlastnej réžii). Súhrnom týchto nákladov sa potom ocení príslušný dlhodobý majetok okrem prípadu, keď by vlastné náklady vytvoreného DNM boli vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena (vtedy by sa príslušný DNM ocenil reprodukčnou obstarávacou cenou).

Opotrebenie a odpisovanie dlhodobého majetku

Dlhodobý hmotný a nehmotný  majetok sa v procese používania opotrebúva, čím stráca postupne svoju hodnotu, ktorá sa vlastne prenáša do vyrábaných výrobkov alebo iných výkonov podnikateľského subjektu vo forme nákladov.

Peňažné vyjadrenie miery opotrebenia dlhodobého majetku za určité obdobie (napr. rok) sa označuje  ako odpisy dlhodobého majetku.

Každá účtovná jednotka v zmysle zákona o účtovníctve odpisuje nehmotný a hmotný dlhodobý majetok (okrem pozemkov, umeleckých diel a zbierok, ktoré sa neodpisujú). Účtovné jednotky si zostavujú odpisový plán.

Na daňové účely sa v odpisovom pláne (v inventárnej karte) uvádza

 • rok odpisovania
 • vstupná cena DHM a DNM
 • ročný odpis v Sk
 • zostatková cena

Účtovná jednotka si môže zvoliť jeden zo spôsobov

   • rovnomerné daňové odpisy
   • zrýchlené daňové odpisy

Rozhodnutie o spôsobe odpisovania je vecou podnikateľa, ale možno odporúčať, aby si najmä pri drahších predmetoch vypočítal odpisový plán oboma spôsobmi a zvážil, ako mu odpisy ovplyvnia základ dane aj v nasledujúcich rokoch. Spôsob odpisovania nemožno meniť.

Odpisový plán je treba aktualizovať a to v tom prípade, ak na hmotnom majetku sa vykonalo technické zhodnotenie, ktorým sa zvýšila vstupná a zostatková cena

(§ 29 zákona o daniach z príjmov).

 

Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku

 

Technickým zhodnotením rozumieme vynaložené výdavky na dokončenie nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie hmotného a nehmotného investičného majetku.

 

Rekonštrukciou rozumieme také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov.

 

Modernizáciou sa na účely tohto zákona rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.

Komentárov
Vyhľadávanie RSS
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Október 2023
P U S Š P S N
2526272829301
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore