Domov arrow Dopyty a ponuky  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Podmienky používania služieb portálu www.akopodnikat.sk ustanovujú pravidla medzi spoločnosťou iMprove (ďalej len prevádzkovateľ) a uživateľom služieb www.akopodnikat.sk (ďalej len uživateľ).

Portál www.akopodnikat.sk je verejný internetový portál, ktorý poskytuje informačné služby fyzickým a právnickým osobám.

Služby a informácie sú na portáli poskytované zdarma.

Potvrdením voľby "súhlasím" sa užívateľ zaväzuje dodržiavať podmienky používania v nasledujúcom znení:

Pri registrácii je užívateľ povinný pravdivo a úplne vyplniť registračný formulár.

Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli se nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi štátu, v ktorom sa nachádza, a tiež v rozpore so všeobecne platnou morálkou a etikou.

Užívateľ tiež súhlasí so zverejnením údajov na stránkach portálu, ktoré vložil do jeho datábazy pri využívaní jeho služieb, okrem súkromných údajov užívateľa. Súkromnými údajmi uživateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným užívateľom.

Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na portál iba fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. Užívateľ nesmie na portál pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, vrátane erotických a pornografických fotografií.

Užívateľ sa tiež zaväzuje, že sa nebude pokúšať prihlásiť na portál pod užívateľským menom iného užívateľa a ani inak poškodzovať ďalších užívateľov portálu.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje uživateľa žiadnej tretej strane.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za údaje zverejnené na stránkach portálu, ktoré boli vložené užívateľom.

Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky za správnosť a spoľahlivosť informácii, ktoré užívateľ získa využívaním portálu. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za škodu, ktorá by mohla vzniknúť užívateľovi v súvislosti s používaním služieb portálu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa, ak užívateľ porušuje podmienky používania. 
Vyhľadať na stránke

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore