Domov arrow Účtovníctvo  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva.

Podľa § 9 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, v sústave  j e d n o d u c h é h o účtovníctva môžu účtovať

a)  podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri,

b)  fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť,

c)  príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok, ak nepodnikajú a ak objem ich ročného rozpočtu výdavkov nepresahuje 500 000 Sk,

d)

  • občianske združenia, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu,
  • organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu,
  • združenia právnických osôb,
  • pozemkové spoločenstvá,
  • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
  • neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 3 000 000 Sk,

e)  cirkvi a náboženské spoločnosti, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú a ak nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu.

Podvojné účtovníctvo

V sústave podvojného účtovníctva účtujú všetky ostatné subjekty, ktoré nemôžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva (nie sú vymedzené v § 9 zákona o účtovníctve). Sú to

  • obchodné spoločnosti,
  • politické strany a politické hnutia,
  • všetky ostatné subjekty, ktoré nespĺňajú podmienky na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva.

 

 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania

Dochádzanie za prácou: Viac ako 2,5 eura denne na cestu Slováci dať nechcú

Vyššie príplatky skomplikujú biznis najmä v slabo platených odvetviach

Na Slovensku hrozí krach každej šiestej firme

Akú pracovnú zmluvu uzatvoriť s lektormi online kurzov

Firmy, ktoré sa k cudzincom správajú zle, riskujú stratu renomé

Zúčtovanie odvodov má zastaviť špekulantov. Podnikatelia sa ho boja
Kalendár udalostí
Január 2018
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore