Domov arrow Účtovníctvo arrow Jednoduché účtovníctvo arrow Kniha zásob (skladové karty)  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Kniha zásob (skladové karty) Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   


Evidencia zásob

Zásoby sa evidujú samostatne v knihe zásob alebo na skladových kartách, podľa jednotlivých druhov materiálu v jednotkách množstva i v peňažných jednotkách. Zásoby prijaté na sklad sa do knihy zásob zapisujú na základe príjemky, dodacieho listu, faktúry a pod. K dátumu inventarizácie účtovná jednotka preukáže stav zásob v hmotných jednotkách a stanoveným spôsobom ich ocení.

Pokiaľ sa materiál podľa rozhodnutia podnikateľa dáva pri prevzatí ihneď  do spotreby, na sklad sa neprijíma, do knihy zásob či na skladové karty sa nezapisuje.

Materiál dodaný zákazníkom a prevzatý podnikateľom na spracovanie alebo na opravu sa eviduje v knihe pohľadávok a záväzkov, nie v knihe zásob.

Postupy účtovania účtovnej jednotke dávajú pri zabezpečení evidencie zásob pomernú voľnosť. Vyžaduje sa od podnikateľa, aby sa správne vyčíslila hodnota stavu zásob pri začiatku a skončení činnosti a v pravidelných ročných závierkach.

Napríklad

a/ podnikateľ, ktorý predáva motorové vozidlá, kusy zariadenia, výrobky vyhotovené na zákazku vedie osobitný záznam v knihe zásob  pre každý kus,

b/ podnikateľ, ktorý sa zaoberá výrobnou činnosťou bude evidovať v knihe zásob jednotlivé typy materiálu a pomocné a prevádzkové látky sa evidujú vo väčších alebo menších skupinách (vo výrobni konfekcie drobná galantéria, mazadlá na stroje, čistiace prostriedky),

c/ vo veľkoobchodných skladoch sa eviduje tovar obvykle v skupinách podľa druhov a v rámci nich podľa značiek, katalógových čísel, prípadne aj dodávateľov. Napr. v sklade elektrospotrebičov sa budú evidovať v osobitných skupinách chladničky, práčky, audio- a videotechnika, členené podľa technických parametrov (napr. podľa obsahu alebo výkonu) a možno aj značky,

d/ v maloobchode je členenie tovaru do značnej miery ovplyvnené zavedením elektronických registračných pokladníc. Tieto zariadenia evidujú tržby na úrovni tovarových položiek.

Oceňovanie zásob

Postupy účtovania rozlišujú pri nakupovaných zásobách

  • cenu obstarania
  • obstarávaciu cenu

K cenám obstarania jednotlivých druhov zásob sa priradia výdavky na clo, dopravu, poistné, províziu.

V každom prípade treba zabezpečiť, aby sa výdavky súvisiace s obstaraním zásob evidovali v účtovníctve ako výdavky na nákup materiálu alebo tovaru, a nie ako výrobná réžia, a to tak v peňažnom denníku, ako aj v skladovej evidencii.

U rovnakých druhoch zásob zákon o účtovníctve pripúšťa dva spôsoby ocenenia zásob pri výdaji do spotreby

  • cena zistená váženým aritmetickým priemerom,
  • metóda FIFO - prvý do skladu, prvý zo skladu (z angl. first in first out) - výdaj zo skladu zásob sa oceňuje vždy cenou najstarších zásob postupne smerom k najnovším.

Príklad:    Vážený aritmetický priemer za rok

Dátum

Text
Prírastky

m. j.            jedn. cena              hodnota
Úbytky
m. j.
Zásoba
m. j.
1. 1.
15. 1.
3. 3.
20. 4.
15. 5.
6. 6.
27. 7.
9. 9.
20. 10.
12. 11.
24. 11.
zač. stav
úbytok
prírastok
úbytok
úbytok
prírastok
úbytok
prírastok
úbytok
úbytok
prírastok

120

30


20

100


40

30,00

31,00


29,80

30,80


31,10
3 600,00

930,00


596,00

3 080,00


1 244,00

10

100
10

50

70
10
120
110
140
40
30
50
0
100
30
20
60
       

 

 

 

 

 

 

 

súčet  za  rok                 310                                         9 450,00                           250          60

vážený aritmetický priemer     =   9 450 Sk / 310 m. j.    =        30,48  Sk
ocenenie konečnej zásoby       =  60 m. j.  x  30,48  Sk   =    1 828,80  Sk
ocenenie úbytkov                   =  250 m. j.  x  30,48  Sk  =    7 621,20  Sk

kontrolný súčet                      =  súčet prírastkov                9 450,00  Sk

Príklad:   Metóda FIFO

Dátum

Text
Pohyby
m. j.       j.c.    hodnota
Zásoba
m. j.         j.c.     hodnota

1. 1.
15. 1.
3. 3.


20. 4.


15. 5.
6. 6.


27. 7.


9. 9.
20.10.
12.11.
24.11.
zač. stav
úbytok
prírastok


úbytok


úbytok
prírastok


úbytok


prírastok
úbytok
úbytok
prírastok
120
10
30


100


10
20


30
20
50
100
70
10
40
30,00
30,00
31,00


30,00


30,00
29,80


31,00
29,80

30,80
30,80
30,80
31,10
3 600,00
300,00
930,00


3 000,00


300,00
596,00


930,00
596,00
1 526,00
3 080,00
2 156,00
308,00
1 244,00
120
110
110
30
140
10
30
40
30
30
20
50


0
100
30
20
20
40
60
30,00
30,00
30,00
31,00

30,00
31,00

31,00
31,00
29,80
30,80
30,80
30,80
30,80
31,10
3 600,00
3 300,00
3 300,00
930,00
4 280,00
3 300,00
930,00
1 230,00
930,00
930,00
596,00
1 526,00


0
3 080,00
924,00
616,00
616,00
1 244,00
1 860,00
        

Konečný stav zásob sa skladá

  • z najnovšej dodávky 40 m. j.  po 31,10 Sk                      1 244,00
  • z 20 m. j.  z predchádzajúcej dodávky po 30,80 Sk             616,00

Pre evidenciu zásob vo výrobnom podniku si musí podnikateľ obvykle vytvoriť špecifické postupy účtovania o zásobách podľa konkrétneho odboru činnosti. Ak ide o podnik s väčším počtom zamestnancov, je užitočné spracovať o manipulácii s materiálom a hotovými výrobkami a o ich evidovaní vnútropodnikovú smernicu.

Inventarizácia zásob

Stavy zásob vyčíslené v knihe zásob (na jednotlivých skladových kartách) je účtovná jednotka povinná overovať fyzickou inventúrou. Musí sa vykonať inventúra ku dňu účtovnej závierky (riadnej i mimoriadnej pri začatí a skončení činnosti).

Stavy vyčíslené v evidencii zásob (účtovné, evidenčné stavy) sa porovnajú so stavmi skutočnými. Zistené inventarizačné rozdiely sa vyúčtujú do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou preveruje stav zásob. V jednoduchom účtovníctve sa inventarizačné rozdiely vyúčtujú týmito zápismi:

Prebytky sa zapíšu ako prírastky do príslušného záznamu v knihe zásob v jednotkách množstva a ocenia sa podľa odborného odhadu. Do peňažného denníka sa v rámci uzávierkových účtovných operácií záznam nerobí, lebo niet dôvodu vyjadriť vplyv tohto prípadu na základ dane z príjmov. Keď podnikateľ takýto prebytok predá alebo ho spotrebuje na výrobok či službu, ktorá mu  donesie príjem, zahrnie sa tento príjem do základu dane z príjmov pri nezmenených výdavkoch, takže nedôjde ku kráteniu dane.

Manká sa zapíšu ako úbytky do príslušného záznamu v evidencii zásob. Ocenia sa rovnako ako ostatné úbytky obstarávacími cenami. Manká však v zásade nesmú ovplyvniť základ dane z príjmov, preto ich hodnota sa zapíše v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií ako storno výdavkov na ich obstaranie. Rovnaký postup je aj pri úbytkoch zásob, ktoré  podnikateľ použil na svoju osobnú spotrebu alebo daroval.

Komentárov
Vyhľadávanie RSS
Vlasta Vaculova  - Ocenovanie zasob   |87.197.117.xxx |2009-11-24 14:27:19
Ak sme zahranicna spolocnost a pride nam tovar v inej mene, hodnota tovaru musi
byt prepocitana aktualnym kurzom, alebo je mozne si v spolocnosti stanovit kurz
priemerny napr. za posledne tri mesiace a tento pouzivat pol roka a vzdy ho
menit len 2 x do roka.
Dakujem za odpoved.

Vaculova
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Posledná úprava ( 29. August 2006 )
 
Ďalšia >
 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Júl 2024
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore